Όροι & Προϋποθέσεις

Το theimarket.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της επιχείρησής THE IMARKET STORE με ΑΦΜ 156265694 Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος theimarket.gr. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα theimarket.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Όροι 
Το theimarket.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συναλλακτικά ήθη. Το theimarket.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα 
Το theimarket.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα theimarket.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα , υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.
Αν κάποιο προϊόν δεν αναγράφει τιμή ή είναι μηδενική μπορεί να προήλθε από λάθος καταχώρηση οπότε δεν ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλώ επικοινωνήστε με την επιχείρηση.

Εγγραφή χρήστη
Για την εγγραφή σας στο theimarket.gr είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε στην καρτέλα πελάτη το ονοματεπώνυμο σας, την διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email σας. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.
Το theimarket.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές (newsletter, email, sms) στους πελάτες και εγγεγραμμένους χρήστες στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας ή την αποστολή ενημερώσεων από το theimarket.gr, μπορείτε να το κάνετε αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση: theimarketgr@gmail.com

Πολιτική Απορρήτου
Το theimarket.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 4624/2019) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του e-shop ο χρήστης θα κληθεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κλπ.), τα οποία θα καταχωρούνται σε αρχείο που θα τηρεί και θα επεξεργάζεται η Επιχείρηση, με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του e-shop.
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (email ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι οι εμπορικοί συνεργάτες της Επιχείρησης που μεσολαβούν για τη παράδοση των προϊόντων (πχ εταιρεία ταχυμεταφορών) και τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών σας κατά δική σας ρητή δήλωση.
Η Επιχείρηση δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών πλην των ανωτέρω αποδεκτών , οι οποίοι συνεργάζονται με την Επιχείρηση με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ Επιχείρησης και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.
Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 54 (δικαίωμα ενημέρωσης), 55 (δικαίωμα πρόσβασης) και 35 (δικαίωμα εναντίωσης) του ν. 4624/2019, τα οποία μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς την Επιχείρηση μέσω email στο theimarketgr@gmail.com ή με γραπτή επιστολή προς την Επιχείρηση.
Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο χρήστης θα δηλώσει, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με το e-shop για παραγγελία ή αγορά προϊόντων, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπόμενων στον Ν. 3471/2006.

Πνευματικά Δικαιώματα
Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στο theimarket.gr και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία του theimarket.gr και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Όρια ευθύνης
Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Το theimarket.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν δύναται να εγγυηθεί την απουσία λαθών ή διακοπών. Οποιουδήποτε τύπου αναφορά ή παραπομπή (link) σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά.
Οι φωτογραφίες όλων των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Το theimarket.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και ποιότητας και αναλυτικών περιγραφών.
Η διαφορά χρώματος ανάμεσα στο προϊόν και την φωτογραφία δεν θεωρείται ελάττωμα και μπορεί να οφείλεται στις συνθήκες φωτισμού κατά την φωτογράφηση ή την φωτεινότητα της οθόνης σας.

Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση προϊόντων
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:
1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του theimarket.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και
2. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από το theimarket.gr.
Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με το πρωτότυπο έντυπο εγγύησης . Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν ( έντυπο εγγύησης ). Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε όλα τα προϊόντα να συσκευάζονται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο προκειμένου να τα παραλάβετε χωρίς φθορές.
Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από την εταιρεία μας. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα theimarket.gr.
Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Να επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το ηλεκτρονικό κατάστημα
2. Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
3. Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα ( έντυπο εγγύησης )
Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών τότε το theimarket.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη για την αγορά σας ή έχει περάσει η διορία των 14ων ημερών , το κόστος μεταφοράς τις επιστροφής του προϊόντων είναι δική σας ευθύνη.

Όροι εγγύησης συσκευών :

Η εγγύηση ισχύει για όλα τα λειτουργικά μέρη του τηλεφώνου
όπως οθόνη, ακουστικό , μικρόφωνο ,βυσμα φόρτισης , proximity sensor κά.

Σε περίπτωση προβλήματος με την μπαταρία η οποία αποτελεί αναλώσιμο στοιχείο οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο το κόστος του ανταλλακτικου αναλόγως συσκευής.

Η εγγύηση ισχύει για την συσκευή και όχι για τα παρελκόμενα – δωρα του πακέτου που δίδονται μαζί.

Δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πρόβλημα προέρχεται από κακή χρήση της συσκευής όπως : νερό , κραδασμοί (πτώση) , σπάσιμο , ράγισμα.

Η εγγύηση ισχύει από και ως τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο χαρτί ή email και για ένα ημερολογιακό έτος ακριβώς μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία.

page1image48335296 page1image48335104

Εάν γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια επισκευής από τρίτο πρόσωπο ή επιχείρηση η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει.

Σε περίπτωση επιστροφής τηλεφώνου για έλεγχο η διαδικασία ελέγχου διαρκεί από μία ημέρα ως πέντε ημέρες και η επισκευή από τρεις ημέρες έως 30 ημέρες ,σε περιπτώσεις έλλειψης ανταλλακτικών ίσως και παραπάνω .

  • Οι συσκευές έχουν περάσει πολλαπλούς τεχνικούς ελέγχους και η οποιαδήποτε αντικατάσταση ανταλλακτικού ή μέρους της συσκευής γίνετε άμεσα ορατή και ακυρώνει την εγγύηση αυτομάτως.
  • Ο πελάτης θα πρέπει σε περίπτωση αποστολής του τηλεφώνου να συμπεριλαμβάνει στην συσκευασία την συμπληρωμένη φόρμα επισκευής και να αποστείλει ΜΟΝΟ την συσκευη , την εγγύηση και την φόρμα επιστροφής και όχι τα παρελκόμενα .Σε περιπτώσεις εμφανών δειγμάτων κακής χρήσης όπως σπασίματα , ραγίσματα , δείγματα υγρασίας , γδαρσιματα στην οθόνη και το πλαίσιο , αλλοιώσεις στο σχήμα
    ( λύγισμα ) της συσκευής η εγγύηση μπορεί να αναιρεθεί εαν κριθεί πως μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργικότητα της συσκευής και δεν γίνονται δεκτές επιστροφές ή αλλαγές.ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε οθόνες των μοντέλων iPhone X και τα νεότερα μοντέλα με OLED οθόνη οι οριζόντιες ή κάθετες ( πράσινες συνήθως αλλά οχι απαραίτητα ) γραμμές , μπορούν να προέλθουν μόνο από πίεση στην οθόνη ακόμα και όταν δεν υπάρχει εμφανές ράγισμα στο εξωτερικό τζάμι καθώς πρόκειται για εσωτερικό σπάσιμο – πίεση στην καλωδιοταινία ή άλλου σημείου της οθόνης . Το ίδιο ισχύει και για εσωτερικό μαύρισμα της οθόνης σε ένα σημείο ή σε ολόκληρη την οθόνη καθώς αυτό δείχνει εσωτερικό τραυματισμό της OLED οθόνης και μόνο από πίεση μπορεί να προέλθει συνεπώς δεν καλύπτεραι από την παρούσα εγγύηση .
DMCA.com Protection Status